Makarov PM : Pistolet Makarova(마카로프 권총)


Dragunov SVD : Snayperskaya Vintovka sistemy Dragunova(드라구노프 저격 소총)

 

PTRS-41 : Protivo Tankovoye Ruzh'yo Simonova(시모노프 대물 저격총)

 


SKS : Samozaryadny Karabin sistemy Simonova(시모노프 자동 장전형 카빈 소총)

 


RPD : Ruchnoy Pulemyot Degtyaryova(데그탸료프 기관총)

 


GP-25 : Granatomyot Podstvolnyj{수류탄(유탄) 발사대(발사기)}


AK : Avtomat Kalashnikova(칼라시니코프 소총)


PKP : Pulemyot Kalashnikova Pekhotny(칼라시니코프 보병 기관총)

 


RPK : Ruchnoy Pulemyot Kalashnikova(칼라시니코프 기관총)


PP-2000 : Pistolet Pulemet(기관권총)


PTRD-41 : Protivo Tankovoye Ruzh'yo Degtyaryova(데그탸료프 대물 저격총)VSS Vintorez : Vintovka Snayperskaya Spetsialnaya(특별 저격 소총)DShK : Degtyaryova Shpagina Krupnokaliberniy(데그탸료프 슈파기나 대구경 기관총)