downloadfile-2-51.jpg

downloadfile-2-63.jpg

875cf896108f8ad15720b748b4d1c26d.png

6e567890d054997da6a1e55a97b1e189.png


독립문은 일본과 아무상관 없음


2019-02-18 12.39.17.png

Screenshot_2019-02-18-12-34-45.png


남북공동 안중근 유해발굴

2019-02-18 11.57.49.png

2019-02-18 12.17.04.png


안중근은 동학농민 폭도 진압 대장이었는데

Screenshot_2019-02-18-12-04-17.png


문재인이 동학농민폭도특별법 지원 해줌