1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

- 연 재 중 단 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3OmOq2M.png

OxlDsjE.png

h8scwJd.png


간본다고들 하지마라!

 

어제 완결판 올렸더니, 운영자가 글삭했더라. (벤안먹은것만해도 다행)

 

만화 제작해놓고 못올리는 심정은 나도 마음이 아프다 !