Fallout Fukushima Launcher.jpg Fallout Fukushima 1.jpg Fallout Fukushima 2.jpg

모바일이라 저퀄 北끄럽노..